R  E  I  K I

Japonský výraz Reiki je složen ze dvou slov :

Rei  -  životodárný, vesmírný

Ki   energie, síla

     Je to vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru kolem nás. Práce s touto energií v nás probouzí lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje.

     Pomocí energie Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po 1. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Dochází k pročištění bloků v těchto kanálech a zvýší se životní energie pro léčení.

     Přikládání rukou na lidské nebo zvířecí tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc, kterou většina lidí udělá, když ucítí bolest, je, že si na postižené místo přiloží ruce.

     Když malé dítě upadne a odře si koleno, chce, aby mu je matka pohladila, pofoukala, čímž se mu uleví. Matčin instinkt, když má dítě horečku, nebo nějakou nemoc, ji nabádá, aby přiložila ruce na čelo dítěte.

     Lidský dotek přináší teplo, vyrovnanost a léčení. Přináší také péči a lásku. Když zvíře cítí bolest, první instinkt psa, nebo kočky je, že si postiženou oblast začne lízat – ze stejného důvodu, z jakého člověk přikládá ruce. Zvířecí matka také olizuje svá rozrušená mláďata. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik.

     Naladění na Reiki napojuje příjemce intenzívněji na neomezený zdroj. Po přijetí naladění na Reiki 1. se příjemce stává kanálem, nebo-li, zprostředkovatelem této vesmírné léčivé energie.

     Všechno, co potřebuje od počátku naladění a po celý zbytek života udělat, aby se napojil, na léčivou energii je, že musí přiložit své ruce na své tělo, nebo na tělo jiné osoby a energie začne automaticky proudit.

     Naladění se také zvyšuje pomocí přímého kontaktu osoby se zdrojem životní energie osoby, která ji přijímá. Člověk přichází do styku s energií, která nejprve léčí jej a potom i druhé, aniž by terapeuta vyčerpávala.

     Trvá tři nebo čtyři týdny, než člověk vstřebá naladění na 1. stupeň. Během tohoto období se může energie Reiki spustit i v neobvyklých chvílích neurčených k léčení.

     Člověk může cítit mravenčení, může mít intenzívní sny včetně snů o minulých životech, nebo zažívat symptomy detoxikace. K těm může patřit průjem, rýma nebo zvýšené močení. Přesto se člověk bude stále cítit dobře.

     V podstatě se děje to, že se energie nastavuje a zvyšuje schopnost nového terapeuta být jejím zprostředkovatelem. Do jeho aury a těla vstupuje více energie, než do té doby zažil a jeho aura i čakry se čistí. Po přijetí Reiki 1. je nejlépe provádět nejméně první měsíc co nejvíce léčebných sezení, včetně každodenního léčení sebe sama.

     Energie Reiki je naprosto pozitivní a neublíží ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako zvířata a rostliny.

     Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, terapeut nic nesvede. Když na takovou situaci narazí nový nebo nezkušený terapeut, může to otřást jeho sebedůvěrou, zejména když příjemce trvá na tom, že energii přijímá – ale není tomu tak. Problém je s příjemcem, ne s terapeutem.

     Protože je Reiki velice mocný systém léčení, je také důležité vědět, že je jen málo věcí, které můžete udělat při léčení špatně. Energie Reiki je mnohem inteligentnější, než kam sahají lidské vědomosti a vše, co musíte provést k aktivaci této energie, je, že přiložíte své ruce na léčebné pozice nebo prostě tam, kde je přítomná bolest. Energie zajistí léčení a udělá to dobře.