KVANTOVÁNÍ

     Kvantování je práce s naší myslí, kde si tvoříme svoji realitu tady a teď, tím jak myslíme.

Je to systém přitažlivosti. Co vysílám, to dostávám. Tato technika nám umožňuje měnit naše vnímání. Zaměřit se na to, co chci a ne na to, co nechci.

     Každá myšlenka má energetický otisk a díky kvantování, se tak naučíš přitáhnout si tu myšlenku, ten záměr, co chceš. Dají se tak vlastně přepsat nepotřebné informace, za ty, který chceš. Lze tak i spoustu věcí opravit, nebo přenastavit. Ve výsledku si můžeš postavit ve své mysli vše, co chceš a následně záměr myšlenky převést do reality.

Jak jednoduše shrnout kvantování?

     Kvantování se dá přirovnat k práci s počítačem, respektive k péči o něj. Podle míry zahlcenosti naší mysli potřebuješ buď odinstalovat nevhodné programy a do koše vyhodit nepotřebné soubory a složky nebo reinstalovat systém, nebo zformátovat disk. 

Máš-li vyčištěno, můžeš tvořit složky a soubory nové, vhodné, aktuální.

Kde se kvantování vzalo?

     Kvantování tu bylo podstatně dřív. Už za dob Atlantidy, nebo chceš-li starého Egypta, což je pro nás asi uchopitelnější. Pravým důvodem, proč kvantování přišlo a proč se začíná dostávat do povědomí širší veřejnosti, je to, že nastal čas podniknout cestu z hlavy do našich srdcí. V tu chvíli dochází k uvolnění mysli i těla a spouštějí se regenerativní procesy.

     Navíc v srdci jsou pro nás odpovědi na všechny tvoje otázky. Úplně všechny odpovědi….a když nasloucháš svému srdci, věci se dějí…

     Velmi příjemným dalším efektem, je tvorba vlastní reality za pomocí „kvantové vlny“. Tu právě vytvoříš jen ve stavu uvolněné mysli (Alfa stav).

Co kvantování přináší?

     Kvantování je tvůrčí proces, kterým tvoříš svojí realitu tvým myšlením. Je to přijetí sama sebe, jako tvůrce svého života.

    Je to o pochopení tvořivých sil, díky kterým si můžeš přitáhnout téměř cokoliv. Prostě to, čemu jsme schopni uvěřit.

     Kvantování přináší obrovské tvořivé možnosti. Můžeš si tak řízeně ve spolupráci s tvým srdcem nakvantovat, co budeš chtít.

     Někdy to i děláš, ale nevíš o tom. V našem pojetí to spíše bereš, že se ti náhodou něco povedlo a ne, že to můžeš celé ovlivnit. A přitom je to velmi jednoduché, jen to chce znát zásadní pravidla. Tím, že budeš vědět přesně jak, tak už se nebudeš divit tomu, že jednou ti něco vyšlo, a když jsi to udělal (a) stejně podruhé, tak už to nevyšlo.

     Tím, že se dozvíš, jak to přesně funguje, tak dostaneš do sebe určité zákonitosti a pak už budeš vše dělat cíleně a tedy s určitým výsledkem.

     Jaké by to bylo, kdyby se každá tvoje myšlenka zhmotnila? Ale oni se zhmotňují neustále! To my jsme tvůrci všeho kolem nás! Jen negativním myšlením zastiňujeme pozitivní proces lásky, zdraví, úspěchu a hojnosti. Ale proč? Protože v sobě nosíme omezující programy.

Kdo může kvantovat?

     Kvantovat může každý a kvantovat můžeš absolutně vše. Prostě je to o tom, my jsme tvůrci a my si tvoříme svou realitu. Tak proč si ji neudělat takovou, jakou chceme, abychom se cítili v ní dobře. Kvantovat dokáže každý. Nejsou to žádné čáry ani složité nauky, které by bylo potřeba léta studovat.

     Kvantování je pro tebe vhodné, pokud chceš podpořit své sny a cíle, které si toužíš splnit. Kvantování ti pomůže zlepšit vztahy s okolím a cítit se v životě lépe.

     Pomůže vylepšit i takové běžné životní situace jako je pohovor, pracovní jednání, rozhodnutí, cestování, hledání ztracených věcí, práce, partnera, zdravotní stav, zkrátka cokoliv tě napadne. Pokud se necítíš dobře psychicky nebo i fyzicky, pomohou ti kvantové opravy.

     Kvantování v běžném životě je jemný proces, kdy se za použití kvantové vlny, události a situace ve tvém životě přepisují novými vhodnými informacemi, vedoucími ke zkvalitnění tvého života. Důležité je při něm tvoje myšlení a vnitřní nastavení. Možné je vše co si dokážeš ve svém životě představit.

     Pokud tedy víš, co skutečně chceš, zahoď své negativní vzorce a myšlení a otevři se svému novému životu. Vše, co se děje v tobě, se děje i kolem tebe. To vše se děje ať chceš nebo nechceš, ať tomu věříš nebo ne.

Co je kvantová vlna?

Můžeš si udělat jednoduchý test:

Krátce si promni dlaně o sebe a nyní dlaně od sebe oddaluj a zase přibližuj. Děje se něco mezi dlaněmi? Snaž se vnímat jakýkoliv pocit. Můžeš vnímat, teplo, mravenčení, brnění v dlaních atp. Co že se to stalo? Promnutím dlaní jsi spustil (a) energii, která je všude kolem nás a ona se projevila nějakým pocitem. Když už to víš, promni si dlaně ještě jednou. A co teď? Brní to? Cítíš v dlaních teplo? Právě fyzicky cítíš energii, kterou okem nevidíš.
Kvantová vlna, je tedy energie. Přesně ta energie, kterou teď vnímáš v dlaních ...

Co je kvantové pole?

     Představ si, že sedíš v kině a díváš se na film. Na film, k němuž si nejdříve napíšeš scénář, obsadíš sebe do hlavní role, sám/sama si ho zrežíruješ a pak ho žiješ. Vítej v kvantovém poli.

     Můžeš tomu říkat energetické pole, kvantové pole, Vesmír… a vždycky máš pravdu. Je to svět, jehož jsme součástí, prostor, kde se to všechno děje.

     Dá se říci, že existují "dva světy". Jeden uvnitř mne a jeden velký kolem mne. Oba tyto světy jsou spolu propojené a napřímo se ovlivňují takovým způsobem, že to, co se děje v mém vnitřním světě (poli), pak vidím v tom velkém světě vnějším.

     Kvantové pole je tedy energetický svět (prostor, pole), jehož jsme automatickou součástí.

Co se v kurzu naučíš?

 •  Spojení se svým srdcem.
 • Techniky a využití kvantového pole
 • Začneš nastavovat své záměry a cíle, tvořit realitu, dle svých představ.
 • Nastavíš si okamžitou změnu reality a vnímání.
 • Naučíš se pracovat v kvantovém poli, díky technice dvou bodů (vytvářet kvantové vlny).
 • Zbavovat se nežádoucích programů.
 • Budeš cestovat po časové ose a hledat to ideální pro tebe.
 • Budeš využívat paralelní světy pro svůj prospěch. 
 • Vytvoříš si archetypy
 • Naučíš se vkládat záměry do různých předmětů (např. do matrace, hodinek, prstenu, náramku mobilu,   auta, klíčů atd.), fantazii se meze nekladou.
 • Dokážeš transformovat jakoukoliv oblast tvého života.
 • Naučíš se 21 transformačních frekvencí.
 • Překonáš svá omezení a uvidíš, že všechno je možné.
 • Vytvoříš si své dvojníky (pomocníky).
 • Naučíš se pomáhat sám/sama sobě a svým blízkým.
 • Zjistíš, že kvantovat se dá i na dálku, protože čas ani prostor v kvantovém poli neexistuje.
 • Objevíš svou vlastní tvořivou sílu.