Krystaloterapií rozumíme terapii pomocí krystalů, drahokamů, polodrahokamů které mají schopnost vyzařovat pozitivní energetické záření a tím nám pomáhají uvolnit naše bloky, vyrovnat energii čaker a dalších energetických drah v našem těle. Pozitivní energie minerálů a krystalů je tedy prospěšná při obnovení energetické rovnováhy organismu.

     Při této terapii se využívá síla a vlastnosti každého minerálu, který se pokládá nejen na tělo klienta, ale také kolem těla. Tímto vytváříme energetické pole, které pracuje s naší energií a s našimi bloky či programy, které jsou většinou již zapsány v buněčné paměti těla. Každý minerál má specifický kmitočet a vyzařuje sobě vlastní druh energie, která může uzdravovat mysl, tělo i emoce člověka.

     Dochází k uvolnění celého těla, mysli i ducha, čímž uvolníme nejen zablokovanou energii, ale i fyzické tělo. Necháváme pracovat za nás tyto úžasné bytosti, které se skrývají v každém minerálu. Dovolujeme jim léčit nás na úrovních, kam se sami nikdy nedostaneme.

     Při krystaloterapii se zaměřujeme na sedm základních čaker tak, abychom vyrovnali naše životní témata, která má každá z čaker na starost.

     Ovšem léčebné vlastnosti má i zcela obyčejný kámen, který třeba vylovíme z řeky či nalezneme na cestě. To, že jeden kámen, např. drahý kámen, našemu oku ladí, je krásný již na pohled, ještě neznamená, že ten sebraný na prašné cestě má menší sílu, účinky.  Je to stejné jako s lidmi. Člověk, který je hezký, dobře oblečený, sympatický ještě nemusí být "lepším" člověkem než druhý, jenž tolik příjemný a hezký na pohled není.

     Kameny jsou v porovnání s živočichy a rostlinami nepohyblivé, „neměnné“ ale při pozornějším pohledu můžeme zjistit, že se rovněž rodí, žijí a v proměně umírají, aby se znovu i když v jiné formě, narodily. Nejsou tedy věčné, neměnné, tedy navždy „mrtvé“, nýbrž žijí, v tomto smyslu podobně jako my.

     Život kamenů se skutečně projevuje i navenek. Je našimi smyslovými vjemy sice nezachytitelný, neviditelný, ale zato platný veškerému životu na Zemi: projevuje se vibrací.

     Že kameny žijí, pulzují životem, vnímáme sice jen vnitřními pocity natolik, že pociťujeme jejich silnou ozdravující energii až do hloubi duše. Je všeobecně známo, že rostliny pozitivně reagují na láskyplné vlnění, na náš přívětivý hlas, hudbu, nebo doteky. A podobně je tomu i s kameny.

     Každý z kamenů nám nezištně poskytne určitý podíl svého vlnění, své energie. Kameny energii nejen vyzařují a transformují, ale reagují stejně jako rostliny na naše myšlení a pocity. Dobrým vztahem k nim, láskou a pohlazením, posílíme jejich schopnosti, které pak zase zpětně podpoří naše zdraví.

     Kolik je odlišností u jednoho druhu kamene, tolik je i různorodostí v nás, lidech. Každý z nás, každé tělo, reaguje na jeden a tentýž kámen jinak. Při výběru vhodných kamenů by měla v prvé řadě rozhodovat naše intuice.

     Terapie drahými kameny se dá praktikovat samostatně, nebo doplňovat současně s jinými alternativními postupy, jako je např. prostá chůze, hudba, vůně, barvy, jóga, Reiki, reflexní terapie apod. neboť ty všechny mají společný smysl a cíl.

     Kameny mají na nás trojí vliv: oslabují nadbytečné, posilují oslabené a odstraňují blokády, jež brání průtoku životodárné energie a tedy harmonické souhře veškerých procesů v těle.

     Takto nás kameny přímo učí zachovávat rovnováhu, vyvarovat se jakýchkoli extrémů, udržovat ve všech rovinách „střed“. Kromě toho usměrňují i náš pocitový život. Vedou nás k trpělivosti, koncentraci, vědomé pozornosti, pokoře, lásce ke všemu živému i tzv. neživému v přírodě, jíž jsme sami nedělitelnou součástí.

     Největší předností terapie kameny je, že nemusíme oplývat darem nadsmyslových schopností. Postačí naše trpělivost, soustředění, pozitivní mysl, láska a citlivost ve vnímání kamene hojivé záře, projevované jejich jemnou vibrací, se časem dostaví sama.

      Z denní zkušenosti víme, že z lidí v našem okolí vycitujeme kladný, neutrální nebo záporný proud energie. Aniž si to dovedeme konkrétně zdůvodnit, jsou nám pocitově příjemní, lhostejní nebo dokonce nepříjemní. Kladnou energií, kterou v sobě pěstujeme a nosíme, můžeme takto ovlivňovat své prostředí do té míry, že se nám pak pozitivní síly zákonitostí odrazu vracejí zpět a naši vydanou energii nejen doplňují, ale i vystupňují.