Nic není náhoda. Když se nám něco přihodí, tak jsme na to zralí, sami jsme k tomu ať vědomě či nevědomě nějakým způsobem přispěli. Když dáme do souvislosti vnější svět a své nitro, dostaneme plnou skutečnost.

 Pokud se v našem nitru vyskytují rozpory, budeme přicházet do životních situací, které tyto rozpory posilňují. Jestliže si sami sebe nevážíme (holdujeme kouření, alkoholu, drogám, jsme závislí na lécích, stresujeme se, hádáme se s partnerem (partnerkou), často používáme věty typu „nemám na sebe čas, nikdo mi nerozumí, nemůžu, nejde to apod.“), okolí bude naše chabé sebevědomí podkopávat. Tím, že toto vše do okolí vyzařujeme, proto přitahujeme lidi podobného typu a tím i různé negativní situace. Okolí se nám tímto dokonale přizpůsobuje.

 Naopak, pokud si sami sebe více vážíme, máme pochopení pro druhé, jsme tolerantní a snažíme se být v harmonii, přitahujeme do našeho života též sebevědomé přátele, kteří naši sebeúctu podporují.

 Jestli-že máme psychické zábrany při sebeprosazování, dáváme najevo svůj strach, obavy apod. můžeme očekávat, že lidé v okolí nám to neulehčí. Strach a obavy nás budou provázet.

 Pokud nedokážeme mít potěšení ze svého těla (jsme tlustí či chudí, máme akné nebo jiné vyrážky atd.) přitáhneme partnery, kteří na nás budou i dále nacházet chyby a tím upevňovat náš pocit ošklivosti a méněcennosti. Pokud jsme plni vnitřního neklidu, s největší pravděpodobností se nám nepodaří žít a pracovat v klidném prostředí a brzy zjistíme, že nás práce nebaví atd.

 Všechny negativní situace, které nás potkávají, však podporují šanci k zamyšlení, k poohlédnutí do hloubky svého nitra a ke změně. Změníme-li se, změní se i svět kolem nás.

Takže až vás příště okradou, nabouráte, nebudete si rozumět s partnerem (partnerkou), v práci budete mít problémy, neuděláte nějakou zkoušku, děti vás budou zlobit, budete stále častěji pociťovat stresy, bolesti žaludku, žlučníku, zad, různé alergie či jiné obtížné problémy opět se zamilujete do šíleného žárlivce, zjistíte, že váš partner-ka je konfliktní, tak se pokuste zklidnit a nahlédnout do svého nitra, „kde je zakopaný pes“