Pozitivní myšlení a mentální techniky v hladinách ALFA

Práce se svým podvědomím. Zjistíte, že naše myšlenky ovlivňují náš život a že pozitivně myslet znamená vyřešit si mnoho "neřešitelných" problémů, ať už se budou týkat vztahů mezi lidmi, vašich osobních potíží nebo vašeho zdravotního stavu. Rozšíříte si svou paměť a zlepšíte činnost mozku. Naučíte se základním technikám naladění organismu do stavu ALFA, budete si osvojovat různé způsoby programování zdraví, úspěchu a komunikace, pozitivní působení na druhé, diagnostikování zdravotního stavu, pomáhání nemocným na dálku, techniky ochranných bublin, plánování dne, získávání odpovědí a mnoho dalšího.

V bdělém stavu pracuje mozek asi z 80 % v pásmu beta a asi z 20 % v pásmu intuitivního myšlení alfa. Několikrát denně se tento poměr zcela samovolně obrátí.

Možnosti využití: léčení, zlepšená paměť, nacházení zapomenutých předmětů nebo vybavování si důležitých zážitků ze svého života, které jsou jinak uloženy hluboko v paměti, komunikace s rostlinami i zvířaty, zlepšování spánku, zlepšování osobního života vč. duchovního růstu, efektivní učení se atd.

Co je práce s podvědomím: 

  • Schopnost lépe využívat svůj mozek
  • Možnost efektivního využívání svého života
  • Hluboká relaxace a její efektivní využití
  • Jedinečné uvědomění si svých skutečných možností
  • Něco něuvěřitelného až zázračného, dokud si člověk sám nevyzkouší relativní jednoduchost práce s podvědomím
  • Bezpečný způsob komunikace se svým podvědomím

Co není práce s podvědomím

  • Hypnóza nebo autohypnóza
  • Náboženství nebo sekta
  • Žádný zázrak (tyto možnosti mají všichni, pouze je neumí využívat)
  • "Koláč bez práce" (je třeba určité práce a vůle, k dosažení výsledků)