Užívej slova s rozmyslem!

Nic si nepamatuji! Mám prostě smůlu! Nic se mi nedaří! Mně by i trpaslík vyrostl! Proč se některým všechno daří a mě ne. Proč mají někteří tolik štěstí a mě se vše pokazí. Aniž to tušíte, při častém vyslovení podobných vět sami sebe programujete tak, aby, jste si skutečně nic nepamatovali, aby se na vás lepila smůla, aby se vám nic nedařilo atd.… a opravdu to funguje. 

Úspěšní lidé nepochybují a jsou pozitivně naladění na své cíle a tak jich snáze dosahují. Je tu ale jeden rozdíl. Jedni si přejí vědomě a cíleně, druzí nevědomky a chaoticky a neuvědomují si, že právě oni jsou tvůrci prostředí, ve kterém žijí a všeho, co prožívají.

Naše přání se plní a to všechna. Znamená to však, že se plní i naše pochyby, myšlenky o méněcennosti, různých obavách na které často myslíme a jiné negativní. I tohle jsou přání i když nezamýšlená a přesto se plní. Vesmír totiž nedokáže rozlišit mezi dobrým a špatným, dodá to, co bylo objednáno. Je mu jedno jedno zda se splnění přání projeví pozitivně, nebo negativně.

Slovo je velmi mocný nástroj. Pokud s ním člověk zachází neuváženě, opakovaně a v návalu vzteku, závisti či jakékoli lidské negativní emoci, může se proměnit ve skutečnost. Vesmír funguje ve vzorci: myšlenka – slovo – čin.

V našem podvědomí se skrývá nekonečná moc, pro niž není nic nemožné. Už toto uvědomění samo má sílu změnit náš život. Je jen na nás, jak s ním naložíme. Člověk může dosáhnout cokoliv, co si přeje, pokud si to opravdu přeje a věří v to, že to dokáže.

To, co si myslíme se i materializuje a energie plyne tam, kam soustředíme svou pozornost.